maycha

Maycha

Mang ‘Hương vị của thiên nhiên’
đến gần bạn

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
 

Sản phẩm

Hồng Trà Tắc

Giải tỏa cơn khát với ly hồng trà thơm ngát, hòa quyện với vị tắc thanh mát.

Mô tả

Giải tỏa cơn khát với ly hồng trà thơm ngát, hòa quyện với vị tắc thanh mát.