maycha

Maycha

Mang ‘Hương vị của thiên nhiên’
đến gần bạn

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
 

Sản phẩm

Matcha kem trứng khè

Hương trà xanh thơm mát cùng với lớp kem trứng khè thơm béo.

Danh mục:

Mô tả

Hương trà xanh thơm mát cùng với lớp kem trứng khè thơm béo.