maycha

Maycha

Mang ‘Hương vị của thiên nhiên’
đến gần bạn

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
 

Sản phẩm

Trà sữa trân châu váng sữa

Nền trà sữa trân châu truyền thống hòa quyện với lớp váng sữa béo mịn.

Danh mục:

Mô tả

Nền trà sữa trân châu truyền thống hòa quyện với lớp váng sữa béo mịn.