maycha

Maycha

Mang ‘Hương vị của thiên nhiên’
đến gần bạn

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
 

Sản phẩm

Trà mãng cầu olong xuân xanh

Vị trà Olong kết hợp với vị mãng cầu chua ngọt thanh mát.

Mô tả

Vị trà Olong kết hợp với vị mãng cầu chua ngọt thanh mát.