maycha

Maycha

Mang ‘Hương vị của thiên nhiên’
đến gần bạn

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
 

Sản phẩm

Trà sữa Shan Tuyết lài

Nền trà Lài, hương trà thơm nhẹ, vị chát dịu, có hậu ngọt.

Danh mục:

Mô tả

Nền trà Lài, hương trà thơm nhẹ, vị chát dịu, có hậu ngọt.