maycha

Maycha

Mang ‘Hương vị của thiên nhiên’
đến gần bạn

  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng,
 

Sản phẩm

Hồng trà sữa Tây Côn Lĩnh

Đậm trà thơm thanh với vị trà chiết xuất từ hồng trà vùng núi Tây Côn Lĩnh.

Mô tả

Đậm trà thơm thanh với vị trà chiết xuất từ hồng trà vùng núi Tây Côn Lĩnh.